De wereld die geen naam heeft

Michèle Meugens - foto: JP Van den waeyenberg

"L’image du paradis perdu
Lâchée tout à coup par la musique d’un accordéon…"

—Mircea Eliade

De witte maagd

In elk werk exploreert zij verder de symbolen die in de natuur verborgen zitten. Via de natuur, de vegetale en de minerale wereld zoekt zij contact met de oerwereld, de wereld waaruit alles ontsproten is. In deze tentoonstelling "De wereld die geen naam heeft", veertig werken, voert zij ons mee naar de resten van het oorspronkelijk geweten van de mensheid. Zij probeert alles opnieuw zich in te beelden, alles opnieuw te formuleren, met verwondering, verbazing en ironie…

• meer foto’s • • terug naar de beginpagina • • sitemap •