Leven, Liefde, Dood

Metamorfosen

De Geboorte

Biologische realiteit, goddelijk fenomeen of gedachtenspinsel – het Leven, de Liefde, de Dood bepalen toch de korte ervaring van de mens ten overstaan van het oneindige.
Sinds z'n ontstaan poogde hij om er de betekenis van te bepalen, deze zoektocht vorm te geven, onophoudelijk vernieuwd met veelvuldige symbolische structuren.
Om dit avontuur te vertolken deden we beroep op het archetype, de mythe en de poëtische visie – alleen zij zijn, in onze ogen, bekwaam om er de voortvluchtige intensiteit van uit te drukken. Ook alleen bekwaam om onze intenties te griffen in de onwrikbare Tijd, in het initiële geweten van de mensheid.

De tentoonstellingsruimte

De tentoonstelling & de dansvoorstelling

Onze bedoeling is niet om dit thema aan te snijden met louter een simpele voorstelling van werken opgesloten tussen vier muren; maar het tevoorschijn laten komen van een schets door een dynamiek van gelijkwaardige intensiteit. Een picturale dynamiek aan dewelke beweging, taal en geluid beantwoorden. Het gaat dus om de enscenering van het plastische bestaande uit olieverf, gemengde technieken en klei, waarin andere ruimten zich komen enten. Deze van de arabesken van het lichaam, de muziek en het geschrevene.
Het is uit deze synthese dat de opbruising van de vorm moet ontspringen.

Michèle Meugens
• meer foto's • • terug naar de beginpagina • • sitemap •