Sculptures & Ceramics
HOLOVERSUM


"HOLOVERSUM is a new word that has its origins in cosmology.

It expresses the unity of the infinitely small and the infinitely large in a mutual penetration by which the larger is in the smaller and the smaller contains the larger."

Claude van de Berge

Holoversum, 2007

Éditions P, Leuven


Project for a monumental sculpture for a public square in bronze

24 sculptures, 12 male figures and 12 female figures ranging from 16 cm. at 200cm.

To be installed on a base in the form of a circle of 4.50 M. in diameter or emerging from an artificial pond of min. 6 M in diameter

HOLOVERSUM


"HOLOVERSUM is een nieuw woord stammend uit de kosmologie.

Het drukt de eenheid uit van het allerkleinste en het allergrootste in een wederzijdse doordringing, waardoor het grootste in het kleinste is en het kleinste het grootste omvat."

Claude van de Berge

Holoversum, 2007

Uitgeverij P, Leuven


Project voor een monumentale beeldhouwwerk in brons  voor een openbaar plein

24 sculpturen, 12 mannenfiguren en 12 vrouwenfiguren variërend van 16 cm. tot 200cm.

Te installeren op een sokkel in de vorm van een cirkel met een diameter van 4,50 M. of te voorschijn komend uit een kunstmatige vijver van min. 6 M diameter

HOLOVERSUM


"HOLOVERSUM est un nouveau mot qui prend ses origines dans la cosmologie.

Il exprime l'unité de l'infiniment petit et de l'infiniment grand dans une pénétration mutuelle par laquelle le plus grand est dans le plus petit et le plus petit contient le plus grand."

Claude van de Berge

Holoversum, 2007

Éditions P, Leuven


Projet pour une sculpture monumentale pour une place publique en bronze

24 sculptures, 12 figures masculines et 12 figures féminines allant de 16 cm. à 200 cm.

À i,staller sur un socle en forme de cercle de 4,50 M. de diàmètre ou sortant d'un étang artificiel de min. 6 M de diàmètre

Irène Philips, Project for a monumental sculpture for a public square in bronze  24 sculptures, 12 male figures and 12 female figures ranging from 16 cm. at 200cm.  To be installed on a base in the form of a circle of 4.50 M. in diameter or emerging from an artificial pond of min. 6 M in diameter
Irène Philips, HOLOVERSUM Woman, bronze, 65 cm
Irène Philips, HOLOVERSUM Man and Woman, bronze, 82 cm
Irène Philips, FINAL FAREWELL, bronze, 2016
Irène Philips, T of TIME, bronze, 2016
Irène Philips, RIVER PEOPLE, white synthetic resin painted
Irène Philips, ECHT-PAAR / REAL COUPLE, bronze, 1999

My dream is to make one day THE PASSAGE into a monumental statue and place it facing the sea or in a very large plain as an offering to nature.


Mijn droom is om ooit van DE DOORTOCHT een monumentaal beeld te maken en het voor de zee of in een zeer grote vlakte te plaatsen als offer aan de natuur.


Mon rêve est de réalisé un jour LE PASSAGE en sculpture monumentale et de la placer en face de la mer ou dans une très grande plaine comme une offrande à la nature.

"Death belongs to life as birth does. The walk is in the raising of the foot as in the laying of it down." 


Rabindranath Tagore, 1861 - 1941

Irène Philips, THE PASSAGE, bronze, 2014-2015

IN CONSTRUCTION